WrapStar™ från Pitney Bowes ger en ny dimension på snabba postbehandlingssystem

WrapStar™ Paper Wrapping Machine

Den nya serien WrapStar™ med pappersinslagningsmaskiner från Pitney Bowes ger en ny dimension på snabba postbehandlingssystem – utan kuvert! WrapStar™ kan bearbeta brev men i stället för ett vanligt kuvert skapar den ett pappersomslag från en löpande bana. Denna teknik tillåter att personliga försändelser tillverkas, inklusive 4-färgstryck och möjlighet att lägga till individuella meddelanden, adresser och frankeringsstämpel.