SendSuite® Tracking

Spårningshantering av inkommande paket för företag. Ta emot och spåra paket på ett helt nytt sätt.

När någon väntar på ett paket förväntar sig mottagaren att du har alla uppgifter tillgängliga. Vad har paketet för status? Var är paketet nu? Vem har undertecknat sändningen? När kommer paketet fram?

Det finns en orsak till denna iver. Paketets innehåll är ofta både viktigt och tidskänsligt, som exempelvis avtal som ska undertecknas, reservdelar som håller det löpande bandet igång eller ömtåliga medicinska forskningsprover. Förlorade eller bortslarvade artiklar kan sätta stopp för verksamheten.

Om du kan besvara alla sorters frågor snabbt och pålitligt förbättras effektiviteten, tillfredsställelsen och ansvarstagandet.

Att paketet står som mottaget är bara en del av jobbet.  Det viktigaste är att paketet kommer fram i tid till rätt destination och mottagare.

SendSuite® Tracking - Spårningshantering av inkommande paket för företag.

Leverera med precision

SendSuite Tracking tar över när speditören har gjort sitt. Få tillgång till exakt information om paketstatus i realtid över hela företaget, så att alla lägger mindre tid på sökningar och manuell hantering.

Förenkla alla steg för inkommande god

När du skannar ett paket lägger SendSuite Tracking automatiskt in all relevant information i systemet, inklusive speditör, spårningsnummer, avsändare och mottagare.

Spåra paket, varor och mycket mer

Om du kan lägga på en streckkod kan du också spåra med hjälp av den smartaste spårningsprogramvaran som finns för globala företag. Med SendSuite Tracking kan du hantera flödet av paket, viktiga dokument, produkter, besökare och mycket mer. 

Få åtkomst överallt

Oavsett om du har en eller flera arbetsplatser kan du använda dig av SendSuite Trackings snabba och enkla webbläsarbaserade administrationssystem. Ange bara rätt behörigheter och inloggningsuppgifter, så kan du använda systemet från vilken internetansluten dator som helst, när som helst.

 Affärsfördelar

Användarvänlighet

  • Från första stund då sändningen anländer till era lokaler till dess att den når sin slutliga mottagare, hjälper SendSuite Tracking till att få jobbet gjort snabbt och problemfritt. SendSuite använder sig av en enkel process i fem steg som ser till att företagets sändningar levereras så effektivt som möjligt.

1. Incheckning

Försändelser skannas in i systemet så att du har bevis på när varje försändelse togs emot. Det går även att spara bilder av försändelserna. Dessa bilder kan sedan användas för att bevisa att eventuella skador uppkommit innan du tog emot försändelsen. Eller om en försändelse ser misstänkt ut, kan en bild skickas till mottagaren med en fråga om huruvida paketet är förväntat.

2. Fraktsedel

Uppgifter om pågående leveranser skickas till bärbara enheter som används för att slutföra leveranserna. En godsspecifikation skapas automatiskt i pappersformat eller digital form, vilket påskyndar leveransprocessen för personalen.

3. Leverans

Ställ automatiskt in era interna dagliga leveranser efter avdelning eller leveransväg, baserat på etablerade leveransvägsregler. Registrera slutförda leveranser, leveransförsök eller refuserade leveranser till angivna postcentraler, platser och mottagare. Det går även att registrera att någon har kommit in och hämtat paketet.

4. Review - Granskning

Data överförs från de bärbara enheterna till SendSuite® Trackings system via synkronisering eller trådlös anslutning. Att hantera statusförfrågningar är enkelt. Information om var paketet befinner sig går att få via en enkel knapptryckning på webben. På så sätt går det att besvara kundtjänstärenden på ett effektivt sätt och hålla koll på personalens produktivitet.

5. Rapportering

Med den kraftfulla inbyggda rapporteringsfunktionen kan du se hur kostnaderna sjunker och leveransprecisionen ökar.

Ta fram de rapporter företaget behöver

  • Med Crystal Reports, det branschledande systemet för att ta fram rapporter, är det enkelt att genomföra omfattande analyser av företagets prestationer. Crystal Reports har den flexibilitet som krävs för att skapa skräddarsydda dagliga rapporter, som exempelvis: mottagna och levererade sändningar, skadade paket, leveransvägsaktivitet och produktivitet.

Håll dig informerad

  • Ingen tycker om att få en fråga som man inte kan besvara. Med SendSuite Tracking har du alltid tillgång till informationen du behöver för att:
  • Hålla kunder, budgetansvariga, din chef och aktieägare informerade om hur ni presterar i förhållande till serviceavtalen.
  • Identifiera trender, så att ni kan agera därefter.
  • Identifiera och dela med dig av bästa praxis samt identifiera områden som kan förbättras, så att rätt åtgärder kan vidtas.
  • Belöna, motivera och ge korrekt feedback till personalen.
  • Hantera kostnader och budgetar, så att företaget förblir lönsamt.
  • Visa upp för potentiella kunder vilken servicenivå de kan förvänta sig av er om ni hanterar mottagandet och distributionen av deras post.

Ytterligare produktinformation