För packning av visitkort, askar, tidningsstaplar, brevpapper och kalendrar.

Continua inplastning

Maskin för packning av tidningar och reklam för de som vill ha möjlighet att köra lite större jobb.